09-03-2021

Przyjmij niespodzianki, które psują Twoje plany, niszczą Twoje marzenia, nadają zupełnie inny bieg Twojemu rokładowi dnia, a może nawet Twemu życiu. To nie przypadek ani zbieg okoliczności. Pozwól swemu Ojcu składać model Twego życia.

Dom Helder Camara

  Ogłoszenia wspólnotoweSpotkania odbywają się w piątki po mszy wieczornej (Podczas ferii nie mamy spotkań). Chętnych zapraszamy. Osobą odpowiedzialną jest Dorota Jaszczyk oraz ks. Grzegorz Jeżewski.