19-02-2020

Przyjmij niespodzianki, które psują Twoje plany, niszczą Twoje marzenia, nadają zupełnie inny bieg Twojemu rokładowi dnia, a może nawet Twemu życiu. To nie przypadek ani zbieg okoliczności. Pozwól swemu Ojcu składać model Twego życia.

Dom Helder Camara

  Galeria zdjęć - Spotkanie opłatkowe