27-05-2020

Deuterokatechumenat - powtórzony katechumenat

Katechumenat to czas przygotowywania się ludzi dorosłych do przyjęcia chrztu. Ruch Światło-Życie wychowuje ludzi ochrzczonych w dzieciństwie do świadomego, pełnego życia rzeczywistością swojego chrztu, dlatego mówi o powtórnym (czyli deutero-) katechumenacie.

  Spis spotkańSpis spotkań z opisami dostępny jest tylko dla naszej Wspólnoty.

Proszę wpisać hasło