20-09-2020

Nigdy jeszcze żaden człowiek nie załamał się pod cieżarem dnia. Jeżeli do ciężaru dnia dzisieszego człowiek doda ciężar jutra, wówczas nie będzie mógł tego unieść. Nigdy siebie tak nie obarczaj! Pozostaw Bogu przyszłość i skup się na teraźniejszości.

George MacDonald

  Spis spotkańSpis spotkań z opisami dostępny jest tylko dla naszej Wspólnoty.

Proszę wpisać hasło