14-05-2021

Przyjmij niespodzianki, które psują Twoje plany, niszczą Twoje marzenia, nadają zupełnie inny bieg Twojemu rokładowi dnia, a może nawet Twemu życiu. To nie przypadek ani zbieg okoliczności. Pozwól swemu Ojcu składać model Twego życia.

Dom Helder Camara

  Śpiewnik - Abba OjczeNowe pieśni, piosenki i kanony, zaznaczone są ciemniejszym tłem


Do druku (format PNG): Abba Ojcze    (555.03 kB)