20-01-2021

Człowiek inteligentny to człowiek, który potrafi wybrnąć z sytuacji, w której nigdy nie znalazłby się człowiek mądry

  Śpiewnik - Głoś imię PanaNowe pieśni, piosenki i kanony, zaznaczone są ciemniejszym tłem


Do druku (format PNG): Głoś imię Pana    (519.69 kB)