27-05-2020





Pieniądze, które mamy, są narzędziem wolności. Pieniądze, za którymi się uganiamy - narzędziem niewoli

J.J. Rousseau

  Śpiewnik - Miałem Pana



Nowe pieśni, piosenki i kanony, zaznaczone są ciemniejszym tłem


Do pobrania melodia (format MP3): Miałem Pana    (3.96 MB)



Słowa z Dziejów Apostolskich 2, 25-28

     e     C     D
1. Miałem Pana zawsze przed oczami, 
       e 
zawsze miałem Pana, 
   e C      D
gdyż stoi po mojej prawicy, 
       e
abym się nie zachwiał. 
e D G         a7       H
Dlatego cieszy się me serce i raduje język, 
 e D  G            a7
także ciało moje spoczywa w nadziei, 
        H7
spoczywa w nadziei.

2. Że nie zostawisz duszy mej w otchłani, 
nie zostawisz; 
ani nie dasz świętemu Twemu 
ulec skażeniu. 
Dajesz mi poznać wszystkie drogi życia,
dajesz mi poznać, 
i napełniasz mnie radością Swoją
przed obliczem Twoim.



Muzyka w mp3 ze strony śmigielsko - kościańskiej Grupy 17 - www.grupa17.info