14-05-2021

Jak można kochać Boga który jest niewidzialny, nie kochając człowieka który jest obok nas.

Jan Paweł II

  Śpiewnik - Blisko, bliskoNowe pieśni, piosenki i kanony, zaznaczone są ciemniejszym tłem


Blisko, blisko, blisko jesteś, Panie mój.   /d B 

Blisko tak, że czuję tchnienie Twe.   /g A7 d

I przychodzisz do mnie, już dotykasz mnie.   /d B

Łaską przebaczenia karmisz moją duszę.   /g A