20-09-2020

Piękny jest człowiek, który potrafi dziękować.

ks. Franciszek Blachnicki

  Śpiewnik - Blisko, bliskoNowe pieśni, piosenki i kanony, zaznaczone są ciemniejszym tłem


Blisko, blisko, blisko jesteś, Panie mój.   /d B 

Blisko tak, że czuję tchnienie Twe.   /g A7 d

I przychodzisz do mnie, już dotykasz mnie.   /d B

Łaską przebaczenia karmisz moją duszę.   /g A