27-05-2020

Człowiekowi współczesnemu grozi duchowa znieczulica, a nawet śmierć sumienia. Śmierć sumienia jest natomiast czymś gorszym od grzechu.

Jan Paweł II

  Śpiewnik - Jesteś radościąNowe pieśni, piosenki i kanony, zaznaczone są ciemniejszym tłem


Do druku (format PNG): Jesteś radością    (274.05 kB)